Ovládanie osvetlenia pomocou DALI

Kategórie
 
 
 
 
 

Ovládanie osvetlenia pomocou DALI

DALI scénické ovládanie osvetlenia - čo je DALI, výhody, zapojenie

Čo je DALI a na čo slúži?

Aké výhody ponúka riadenie osvetlenie s DALI štandardom?

Aké sú parametre a prvky DALI inštalácie?

Rozhranie DALI (Digital addressable Lighting Interface) slúži na ovládanie osvetlenia v domácej automatizácii, vybavenia budov a niekedy aj štadiónov (divadlá, koncerty, filmové štúdiá a pod. zvyčajne používajú DMX512). 

 

Základné vlastnosti DALI

Komunikuje po multimaster zbernici s dvoma vodičmi (obvyklé názvy DA + / DA-,  DALI+ / DALI-), ktorá je napájaná zo spoločného zdroja (DALI PS) s prúdovým obmedzením.

Zbernica môže byť vedená bežnými elektroinštalačnými vodičmi a to aj v rámci silového kábla. Najčastejšie sa využíva klasický 5 žilový CYKY kábel, kde 3 žili slúžia na napájanie spotrebičov (svietidiel) a 2 žily na DALI komunikáciu.

Zariadenia sú spravidla vybavené usmerňovačom, takže nezáleží na polarite pripojenia. Pri vysielaní sa aktívna úroveň vytvára skratovaním zbernice. Komunikácia po DALI využíva optický oddeľovač vybavený spínačom, ktorý pri vysielaní zbernicu skratuje. DALI-2 musí navyše prežiť priame pripojenie 230V a dokázať tento stav vyhodnotiť ako stlačenie ovládacieho tlačidla.

Prečo DALI?

 • Šetrí Váš účet za elektrickú energiu a zvyšuje komfort (automatické vypnutia, stmievania, reakcie na pohyb a okolité svetlo,...)
 • Kompatibilita medzi DALI zariadeniami
 • Jednoduchá konfigurácia a inštalácia
 • Vysoká spoľahlivosť
 • Programovateľné skupiny a scény
 • Jednoduchá zmena nastavenia
 • Riadiace vodiče bez polarity
 • Ľahké riešenie problémov

Základné DALI prvky systému

 

Napájací zdroj DALI zbernice (DALI PS):

Napájací zdroj DALI zbernice (DALI PS)

 

Ovládacie DALI prvky (GC-skupinové, SC-scénické, adresné, PIR, ...):

Ovládacie DALI prvky (GC-skupinové, SC-scénické, adresné, PIR, ...)

 

Komunikačné rozhranie DALI/USB, LAN, Bluetooth (programátor):

Komunikačné rozhranie DALI/USB, LAN, Bluetooth (programátor)

DALI predraníky, svietidlá a stmievače pre LED:

DALI predraníky, svietidlá a stmievače pre LED

Príklad konfiguračného softvéru pre adresovanie a nastavenie parametrov a funkčnosti DALI inštalácie:

Príklad konfiguračného softvéru pre adresovanie a nastavenie parametrov a funkčnosti DALI inštalácie

 

Základné zapojenie DALI siete:

Základné zapojenie DALI siete

Bloková schéma DALI siete s rôznymi ovládačmi, DALI PS aj s DALI/USB:

Základné zapojenie DALI siete

 

Parametre DALI

 • Maximálna dĺžka vedenia: 300m (NYM 5x1,5m2)
 • Maximálny povolený úbytok napätia: 2V
 • Povolený rozsah napätí: -6,5 až +22,5V
 • Maximálny prúd DALI zbernice: 250mA
 • Maximálny kľudový odber jedného prvku: 2mA
 • Maximálny počet ovládaných/ovládacích prvkov: 64
 • Maximálny počet scén: 16
 • Maximálny počet skupín: 16
 • Kódovanie: Manchester
 • Prenosová rýchlosť: 1200b/s +/-10%
 • Dĺžka bloku: 833µs (1/1200s) +/-10 %
 • Napätie L úrovne: 0V (nom.) max 6,5V
 • Napätie H úrovne: 16V (nom.) min 9,5V
 • Kľudový stav: H

Formát DALI paketu

Ovládacie prvky (master) vysielajú pakety dlhé celkovo 19 bitov (1 štart, 8 adresa, 8 dáta, 2 stop) a ovládané zariadenia môžu odpovedať paketom dĺžky 11 bitov (1 štart, 8 dáta, 2 stop). Bity sa posielajú v poradí od najvyššieho k najnižšiemu.

Formát DALI paketu

 
Formát DALI adresy

Na začiatku a konci adresy sa štandardne nachádzajú špeciálne bity a medzi nimi bity adresné: YaaaaaaS. Pozícia adresy môže slúžiť aj k prenosu špeciálnych príkazov.

Y určuje typ adresy:

0aaaaaaS: Krátka adresa (0-63). Krátka adresa sa nastavuje príkazom 128 StoreDTRasShortAddress, alebo je pridelená v rámci procesu, ktorý začína špeciálnym príkazom 258 Initialize a používajú sa pri ňom 24b adresy RandomAddress a SearchAddress.
1111111S: Broadcast - pre všetky zariadenia
100ggggS: Číslo skupiny (0-15). Paket prijmú všetky zariadenia, ktoré sú členom skupiny. Každé zariadenie môže byť členom viacerých skupín.
101cccc1: Špeciálny príkaz (kód 256-271)
110cccc1: Špeciálny príkaz (kód od 272)

S (selector) určuje typ paketu:

0: (DAPC direct arc power control) Priame riadenie výkonu dátovým bajtom. Anglický názov vychádza z historicky prvého využitia pri stmievateľných elektronických predradníkoch pre žiarivkové osvetlenie.
1: (command) Dátový bajt obsahuje príkaz.

Základné DALI príkazy pre riadenie výkonu

DEC HEX BIN sekvencia názov popis
0 00 0aaaaaa1 00000000 Off Okamžité vypnutie svetla do stavu OFF.
1 01 0aaaaaa1 00000001 Up Počas doby 200ms zvyšuje jas rýchlosťou nastavenou vo FadeRate. Zastaví sa najneskôr na MaxLevel. Nedokáže svetlo zapnúť, pokiaľ je v stave OFF.
2 02 0aaaaaa1 00000010 Down Počas doby 200ms znižuje jas rýchlosťou nastavenou vo FadeRate. Zastaví sa najneskôr na MinLevel. Nedokáže svetlo vypnúť do stavu OFF.
3 03 0aaaaaa1 00000011 StepUp Zvýšenie jasu o jeden krok. Ak bol dosiahnutú MaxLevel, nereaguje. Nedokáže svetlo zapnúť ak je v stave OFF.
4 04 0aaaaaa1 00000100 StepDown Zníženie jasu o jeden krok. Ak bol dosiahnutú MinLevel, nereaguje. Nedokáže svetlo vypnúť do stavu OFF.
5 05 0aaaaaa1 00000101 RecallMaxLevel Okamžitý prechod na uložený MaxLevel. Môže vyvolať zapnutie do stavu ON.
6 06 0aaaaaa1 00000110 RecallMinLevel Okamžitý prechod na uložený MinLevel. Môže vyvolať zapnutie do stavu ON.
7 07 0aaaaaa1 00000111 StepDownAndOff Zníženie jasu o jeden krok. Ak sa tým dostane pod MinLevel, vypne svetlo do stavu OFF.
8 08 0aaaaaa1 00001000 OnAndStepUp Zvýšenie jasu o jeden krok. Ak je svetlo vypnuté, bude zapnuté a prejde na úroveň MinLevel.
9 09 0aaaaaa1 00001001 EnableDAPCsequence Povolit sekvenci DAPC (Direct Arc Power Control). Nasledujúce priame riadenie výkonu bude so skrátenými prechodmi. Sekvencia sa preruší, ak po dobu 200ms nepríde príkaz pre priame riadenie výkonu. (iba IEC 62386-102) (často neimplementované)
10 0A 0aaaaaa1 00001010 GoToLastActiveLevel Prejde na poslednú úroveň jasu. (DALI-2)
16+s 1s 0aaaaaa1 0001ssss GoToScene Nastaví jas podľa špecifikovanej uloženej scény. Ak nie je pod daným číslom uložená, jas sa nezmení.

 

Ak sa chcete dozvedieť o DALI štandarde viac informácíí, nájdete ich na stránke organizácie http://www.dali-ag.org/.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia