Kategórie
 
 
 
 
 

Stmievac - dimmer do profilu 3v1 s konektorom, 10x50 mm

Stmievač pre LED pásy, spínač do hliníkového profilu, jednoduchý bezdotykový spínač On / Off, stmievač, dverový spínač, súmrakový spínač. S WAGO konektorom na jednej strane.
Kód produktu:LC-Stmievac-3v1-spínač-konektor-L4T
Výrobca: Ledco
Na sklade 2 ks
Dodanie do 24h: 2 ks
Dodanie 3 - 4 týždne: väčšie množstvo
Parametre
Napájacie napätie:12V DC24V DC
Stmievanie:PWM (12/24V DC)
Riadiaci signál:Senzor / Dotyk
Výstupné napätie:12V DC24V DC
Vaša cena: 15,00 € bez DPH
18,00 € s DPH
 ks

Stmievač do AL profilu bezdotykový 3 v 1 : Funkcia soft štart/stop šetrí zrak ( plynulý nábeh alebo vypnutie led osvetlenia ). Pri vypnutí si pamätá poslednú nastavenú úroveň
osvetlenia. Vlastnosti senzoru priblíženia: Stmievač pozná priblíženie predmetu ( ruky, dvierok) k senzoru pomocou detekcie odrazu infračervených zábleskov, ktoré sám vysiela. Maximálny dosah senzora je cca 10cm. Uhol záberu je cca 100°, pri použití plytkého profilu a číreho difúzora tak reaguje aj na priblíženie z boku, co je výhodné pre spínanie osvetlenia dvermi v skrini. Pri použití mliečneho difúzora sa dosah skracuje na cca 2-3cm a z boku už nereaguje. Dosah je tiež ovplyvnený odrazivosťou detekovaného predmetu. Pri použití na spínanie osvetlenia dvermi, ktoré budú z čierneho materiálu, bude pravdepodobne potrebné umíestniť v dosahu senzora nejakú svetlejšiu plochu. Detekcia priblíženia nie je nastavená na absolútnu vzdialenosť, ale na relativnu zmenu stavu - príbližovánie alebo oddaľovanie. Trvalá nepohyblivá prekážka čiastočne zasahujúca do detekčnej zóny môže síce znížiť maximálny dosah, ale nemôže vyvolať spínanie. Mucha preliezajúca cez senzor môže vyvolať nechcené zopnutie, bohužiaľ senzor nedokáže rozlíšiť, či sa IR záblesky odrazili od ruky užívateľa nebo od hmyzu.


Rež im 1 - Štandardný stmievač : Krátkym priblížením ( mávnutím ) ruky pred senzorom se LED rozsvietia alebo zhasnú. Nábeh je počas cca 1s od 0% do poslednej nastavené intenzity, pri vypnutí plynule zhasnú počas cca 1s z nastavenej intenzity do nuly. Pridržaním ruky pred senzorom po dobu viac ako cca 3s se začne plynule meniť intenzita, vzdialením ruky se zastaví na aktuálnej úrovni. Pri ďalšom priblížení ruky sa smer stmievania otočí. V úrovniach min/max sa stmievanie zastaví a pre zmenu smeru je potrebné ruku oddialiť a znovu priblížiť. Ak sa dostane do dosahu senzora nejaká trvalá prekážka (napr . založíte difúzor do profilu cez stmievač pri zapnutom napájaní), tak ak nezmizne do 10s po dosiahnutí krajnej úrovne stmievania alebo po zapnutí, LED zhasnú a stmievač sa resetuje. LED zostávajú po pripojení napájania vždy zhasnuté. Ak zoskratujete J1, bude si
stmievač pamätať stav pred výpadkom napájania. Ak bude svietiť v čase odpojenia zdroja, tak sa pri ďalšom pripojení zdroja automaticky rozsvietia ( t.j. ak nastane výpadok prúdu pri zapnutom LED svetle a v noci sa prívod prúdu obnoví tak sa LED rozsvietia ). Posledná nastavená intenzita osvetlenia zostáva uložená v pamäti aj pre režimy 3,4,5 a 6.

Rež im 2 - Jednoduchý spínač : Stmievanie aj plynulé spínanie je vypnuté, s každým pohybom ruky pred senzorom sa LED okamžite rozsvietia alebo zhasnú. V tomto režime nemá prepojka J1 žiadnou funkciu. Rež im 3 - Spínač osvetlenia na dvere : Pri priblížení svetlo zhasne, pri oddialení sa rozsvieti. Ak zapnete napájací zdroj pri otvorených dvierkach, LED sa hneď nerozsvietia, pre aktiváciu je potrebné najskôr dvere zavrieť a znova otvoriť. Pri zapnutí napájania pri zatvorených dvierka sa LED rozsvietia pri prvom otvorení. Nábeh aj vypnutie je plynulé a intenzitu osvetlenia je možné nastaviť v režimu 1. Tá je nastavená z výroby na maximum, ak ju chcete znížiť. tak najprv v režime 1 nastavte požadovaný jas LED a potom prepnete do režimu 3. Zoskratovaním prepojky J1 vyradíte funkciu stmievania. LED budú spínať okamžite bez plynulého nábehu do maximálnej intenzity bez ohľadu na nastavenie stmievača.

Rež im 4 - Spínač osvetlenia na dvere – inverzný : Rovnaká funkcia a nastavenie ako v režime 3, ale funguje inverzne , takže pr i priblížení sa rozsvieti, pri vzdialení zhasne.

Rež im 5 - Súmrakový spínač 10 lux : Senzor pr iblíženia je neaktívny, stmievač pracuje len s vstavaným senzorom okolitého osvetlenia. Pri poklese intenzity okolitého osvetlenia pod 10 lux sa rozsvieti plynule do poslednej nastavenej intenzity, ktorú je možné nastaviť v režime 1. Zoskratovaním prepojky J1 vyradíte funkciu stmievania. LED budú spínanť okamžite do maximálnej intenzity bez ohľadu na nastavenie stmievača. Súmrakový spínač by nemal byť umiestnený v dosahu osvetlení, ktoré ovláda. Tento spínač to však do
istej miery umožňuje. Inštalácia do rovnakého profilu s LED pásom je možná, spínač ihneď po zopnutí osvetlenia načíta novú prahovú hodnotu osvetlenia a potom zhasne až po jej prekročení, keď začne svitať. Je ale potrebné nejakou prepážkou oddeliť v profile senzor od LED, aby senzor prijímal len odrazené svetlo zvonku a je to použiteľné len pre slabšie dekoračné alebo nočné orientačné osvetlení. Pre spínanie výkonného hlavného osvetlenia je nutné umiestniť senzor mimo jeho dosahu, alebo aspoň do miesta, kde je dopad spínaného osvetlenia čo najmenší.

Rež im 6 - Súmrakový spínač s nastaviteľnou úrovňou osvetlenia pre zopnutie : Po prepnutí do režimu 6 odpojte napájacie napätie. Počkajte kým bude šero, pri ktorom chcete, aby spínač zopol, prípadne vytvorte pož adované šero umelo a zapnite napájacie napätie. Senzor si ihneď po prvom zapnutí uloží do pamäti aktuálnu úroveň osvetlenia ako prahovú. Pre zmenu prahové hodnoty je nutné znova prepnúť do režimu 6 a postup zopakovať. Prepnutím do režimu 5 sa znova nastaví hranice 10 lux.

Nastavenie režimu : Stmievače sú z výroby nastavené v režime 1.

Ak potrebujete režim zmeniť, postupujte nasledovne :
1. Odpojte napájacie napätie.
2. Skratujte pomocí kovové pinzety kontakty označené SET - viď obr.
3. Asi 5s po pr ipojení napájania pripojené LED začnú pomaly blikať, počet bliknutí
zodpovedá nastavenému režimu. Napr. Ak chcete nastaviť rež im 3, nechajte pás 3x bliknúť a
uvoľnite zoskratované kontakty.

Vstupné napájacie napätie nesmie byť vyššie ako je napájacie napätie led pásu !

Napätie: 6-28VDC

Pohotovostný odber - standby power: 0,9W pri 12VDC / 0,18W pri 24VDC

Prúd: max. 7.5A pri 12VDC / 5A pri 24VDC

Rozmer: 10x50 mm

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia